Блог

Данните за юли и началото на август – добри новини за инвеститорите във ФЕЦ в България

Енергията от соларни източници надхвърли тази на АЕЦ Козлодуй в началото на месец август Високите температури определено не са единствената новина, която вълнува българското медийно пространство напоследък. В обедните часове …

El Ex Corporation осигурява промоционални условия за ВЕИ производителите през юли

При сключване на договор с El Ex Corporation до края на месец юли 2023 г., размерът на компонентата за администриране и балансиране на производството, прогнозирането и управлението на товаровите графици …

КЕВР прие промени в наредбата за присъединяване на производители на електрическа енергия от ВЕИ

Непосредствено след приетите промени в Закона за енергетиката, нов голям брой искания за присъединяване от производители на електроенергия от ВЕИ са постъпили в Електроенергийния системен оператор (ЕСО). С приетите промени …

Публична консултация с фокус върху климата бе открита от Европейската комисия

Търси се мнението на обществото относно иновативни подходи и цели в областта на климата и природосъобразния начин на живот. През март месец, 2023г. Европейският съюз постигна споразумение за дял на …

Проектът „Слънчеви градове” насърчава производството на соларна енергия от жилищни сгради в София

Сред основните цели се нареждат оползотворяването на потенциала на покривните площи на територията на столицата и други големи градове в страната. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейска инициатива …

Промени в методиката за изчисляване на цените на балансиращата енергия

От 1 май влезе в сила нова методика за изчисляване на цените на балансиращата енергия. Тази промяна беше основна част от Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) – приети на 11.04.2023 г. с решение на КЕВР (Комисията за енергийно и водно регулиране) и след това обнародвани в Държавен вестник.

Приет е законопроект за изменение и допълнение на ЗЕВИ

На 31.05.2023 г., на първо четене в Народното събрание, със 142 гласа “За” беше приет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Това стана две седмици след като той беше приет на заседанието на Комисията по енергетика.

Гърция става пример за подражание в стремежите си за енергийна трансформация

Държавата планира окончателно да обърне гръб на потреблението на невъзобновяеми енергийни източници и да приветства по-зелено и по-добро бъдеще. Очаква се промяната да засегне и съседни държави. В последните години …

Завърши специализирано обучение за техници в областта на възобновяемите енергийни източници с участието на El Ex Corporation

Завърши първото обучение за професия “Техник на енергийни съоръжения и инсталации” със специалност “Възобновяеми енергийни източници”, организирано от El Ex Corporation и СПГЕ “Джон Атанасов”. Курсът беше с фокус върху …

БНЕБ започва организирането на пазар на гаранции за произход

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) стартира организирането на пазар на гаранциите за произход на произведената електроенергия, след като в извънреден брой на Държавен вестник от 02.02.2023 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ).

Краен срок за избор на доставчик на ток

10 юни 2021г е последната възможна дата за входиране на документи от избран доставчик на ток за да бъде спазен законовия срок. След 1 юли 2021 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, са задължени да изберат своя доставчик на свободния пазар на електрическа енергия.

Цена на електроенергията на свободния пазар

Фиксирана или динамична Понастоящем на свободния пазар на електроенергия в България наблюдаваме предлагане на различни оферти и тарифи на снабдяване. Налице са както оферти с фиксирана цена на електроенергията за …

По-ниски разходи за електроенергия, но само за отговорните потребители

Цената на електроенергията на свободния пазар, основно предназначена за стопански потребители, се формира на базата на търсенето и предлагането. Всички стопански потребители, направили своевременно своя избор на доставчик ще получат …

Как да направим удачен избор на доставчик на електрoенергия

След направен избор на доставчик на електроенергия, Ел Екс Корпорейшън ще ви осигури безплатно попълване и придвижване на документи за преминаване на свободен пазар. Необходимо условие е потребителят да има …

Либерализация на пазара на ток за небитови потребители

Либерализация на пазара на ток, дава права на потребителите да сменят своя доставчик на енергия, без географското им местоположение да влияе на това. Потребителите продължават да заплащат цени за пренос …