Блог

Гърция става пример за подражание в стремежите си за енергийна трансформация

Държавата планира окончателно да обърне гръб на потреблението на невъзобновяеми енергийни източници и да приветства по-зелено и по-добро бъдеще. Очаква се промяната да засегне и съседни държави. В последните години …

Завърши специализирано обучение за техници в областта на възобновяемите енергийни източници с участието на El Ex Corporation

Завърши първото обучение за професия “Техник на енергийни съоръжения и инсталации” със специалност “Възобновяеми енергийни източници”, организирано от El Ex Corporation и СПГЕ “Джон Атанасов”. Курсът беше с фокус върху …

БНЕБ започва организирането на пазар на гаранции за произход

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) стартира организирането на пазар на гаранциите за произход на произведената електроенергия, след като в извънреден брой на Държавен вестник от 02.02.2023 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ).

Краен срок за избор на доставчик на ток

10 юни 2021г е последната възможна дата за входиране на документи от избран доставчик на ток за да бъде спазен законовия срок. След 1 юли 2021 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, са задължени да изберат своя доставчик на свободния пазар на електрическа енергия.

Цена на електроенергията на свободния пазар

Фиксирана или динамична Понастоящем на свободния пазар на електроенергия в България наблюдаваме предлагане на различни оферти и тарифи на снабдяване. Налице са както оферти с фиксирана цена на електроенергията за …

По-ниски разходи за електроенергия, но само за отговорните потребители

Цената на електроенергията на свободния пазар, основно предназначена за стопански потребители, се формира на базата на търсенето и предлагането. Всички стопански потребители, направили своевременно своя избор на доставчик ще получат …

Как да направим удачен избор на доставчик на електрoенергия

След направен избор на доставчик на електроенергия, Ел Екс Корпорейшън ще ви осигури безплатно попълване и придвижване на документи за преминаване на свободен пазар. Необходимо условие е потребителят да има …

Либерализация на пазара на ток за небитови потребители

Либерализация на пазара на ток, дава права на потребителите да сменят своя доставчик на енергия, без географското им местоположение да влияе на това. Потребителите продължават да заплащат цени за пренос …