Изкупуване на електроенергия от ВЕИ

Фотоволтаици

Желаете да инвестирате във ВЕИ?

Планирате изграждане на фотоволтаична централа?

Планирате производство на електричество за собствени нужди и продажба на свободен пазар?

В последното десетилетие, производството на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление или за продажба се превърна в естествения икономически избор за все по-голяма част от бизнеса в България и Европейския съюз.

Ел Екс Корпорейшън предлага на своите клиенти и партньори договор за изкупуване на произведената електроенергия от ВЕИ, балансиране и цялостно професионално обслужване във връзка с представителството на свободния електроенергиен пазар.

Защо да се доверите на Ел Екс за ваш професионален партньор

Ел Екс Корпорейшън АД е пълноправен член на АПСТЕ – Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия.

Екипът ни разполага с професионален опит и експертиза в обслужването на производители на електроенергия от ВЕИ от слънчева, вятърна или водна енергия.

Ние осигуряваме:

  • Изкупуване на произведената електрическа енергия при най-атрактивни условия;
  • Борсово представителство (пред Българска независима енергийна борса)
  • Прецизно прогнозиране и балансиране на производството;
  • Намаляване разходите от генерирани небаланси;
  • Консултантски услуги, свързани с проектирането и изпълнението на инвестиционни проекти в сферата на ВЕИ;

Работните процеси с екипа на „Ел Екс Корпорейшън“ АД протичат гладко и безпроблемно.  Успешната съвместна работа ни дава основание да изразим нашето удовлетворение от професионализма и отзивчивостта на екипа на дружеството, което се е доказало като коректен, надежден и перспективен партньор.

Динка Кунчева – “Асарел – Чиста енергия” ЕООДАбонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.