Активната електрическа енергия е единственият компонент от съдържанието фактурата на потребителя, който подлежи на договаряне. Всеки клиент може да преговаря и получи индивидуални условия за него. Всички останали цени, като:

  • мрежови услуги;
  • такса задължения към обществото;
  • акциз;

се определят с решение на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране).

Как се отчита потреблението на активна енергия

Количествата активна и реактивна електрическа енергия във всяка точка на измерване се отчитат едновременно.

Това се случва през периоди, определени в договора за покупко-продажба на електрическа енергия по регулирани цени или съгласно правилата за търговия с електрическа енергия, когато сделките с електрическа енергия са по свободно договорени цени.

Общественият доставчик (НЕК) предоставя информация на оператора на електроенергийната система за всички периоди на отчитане. Те са определени в договорите за покупко-продажба на електрическа енергия по регулирани цени.

Какво представлява реактивната енергия?

При нисък фактор на мощността и състоянието, при което енергията на генераторите създава магнитни или електрически полета в реактивните, наречени още консервативни елементи като бобини, ел. двигатели и кондензатори.

В тези елементи част от енергията се колебае двупосочно между тях и при нисък фактор на мощността, това води до увеличаване на загубите в електроразпределителните системи. Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.