Ел Екс Корпорейшън АД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.

Още от основаването си през 2010 год. дружеството отстоява своята мисия за достъп до свободния пазар на електрическа енергия на всеки един потребител.

Сред клиентите ни са както индустриални потребители, присъединени на високо и средно напрежение, така и представители на малкия и среден бизнес в България.

Ел Екс корпорейшън предоставя професионални услуги и на представители на ВЕИ сектора. Дружеството осигурява надеждни доставки на електроенергия и нетиране на небаланси уравлявайки клиентско портфолио в качеството си на координатор на балансираща група.

Ел Екс Корпорейшън е регистриран участник на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) и пълноправен член на АСЕП (Асоциация свободен енергиен пазар) от 2016г.

Основни акционери в дружеството са предприятия от сектора за оползотворяване на отпадъците и екологията в България. Екип от професионалисти се грижи за управлението на дейността и обслужването на клиентите.

От средата на 2022г. Ел Екс Корпорейшън е член и на АПСТЕ (Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия).

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА СВОБОДЕН ПАЗАР ОТ ЕЛ ЕКС КОРПОРЕЙШЪН С ВКЛЮЧЕНИ:

  • Анализ на потреблението;
  • Изготвяне и придвижване на всички документи за преминаване на свободния пазар;
  • Прогнозиране и балансиране на потреблението;
  • Доставка на електроенергия на фиксирана или борсова цена;Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.