Ел Екс Корпорейшън извършва доставка на ток на множество предприятия от категорията малък и среден бизнес. Клиентите ни имат партньор в доставките на електроенергия на свободен пазар, предоставящ им конкурентни цени, индивидуално обслужване и сигурност на доставките. Персоналното обслужване на всички клиенти, в условия на променящи се правила на свободния пазар на ток е отличителна черта на нашето дружество.

Какво представлява доставката на ток

Ел Екс се грижи за всичко свързано с необходимата доставка на ток на своите клиенти (малък и среден бизнес).

Грижим се за почасовото планиране и изготвяме товаровите графици за потреблението. Прогнозираме и осигуряваме необходимите количества енергия за всеки час от денонощието. Нетираме възникналите небаланси в рамките на балансиращата ни група.

На разположение сме за консултации, свързани с преминаването на свободен пазар. Грижим се за изготвянето и входирането на документи, промяна на титулярите на партиди и др. Познаваме нормативната уредба и помагаме на клиентите с оптимизацията на общите им разходи за доставка на електроенергия.

Какво предлагаме

  • Цялостна грижа по изготвянето и придвижването на документите, свързани с процедурата по преминаване на потребителя на свободен пазар на електроенергия;
  • Доставка на електрическа енергия с фиксирана цена за срок от 6 или 12 месеца с включени разходи за балансиране или при условия на гъвкаво ценообразуване, обвързано с цените, формирани на Българска независима енергийна борса, с надбавка за балансиране;
  • Удобни начини на заплащане по банков път, чрез EPay и Easy pay;
  • Доставки съобразно стандартизиран товаров профил (СТП);
  • Консултации във връзка с оптимизацията на потреблението на електроенергия;

Другите за нас:

“Екипът на Ел Екс се справи отлично в процеса на преминаването на фирмата ни на свободен пазар. Получихме своевременно консултация и заедно избрахме най-подходящия за нас тарифен план. Въпреки възникналите трудности, екипът на Ел Екс успя да се справи с всички процедури навреме. Придвижиха документите ни така, че да спазим законовите изисквания в срок.”

Силвия Борисова
Собственик на “Силви студио”Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.