Ако имате въпрос или искате да получите допълнителна информация за нашите услуги, не се колебайте и се свържете с нас!

София,

София 1616 
ул. “Маринковица”2Б 
ет. 2 офис 2

+359 2 955 19 18

office@elex.bg