Пазарният модел и правилата за търговия изискват от участниците на пазара почасово планиране и ежедневно заявяване на количества енергия за всяко следващо денонощие.

Какво представлява изготвянето на графици

Ел Екс Корпорейшън АД изготвя от името на клиентите прогнозни дневни почасови товарови графици за всеки един клиент.

Дружеството отговаря за обезпечаването на клиентските небаланси, формирани от разликата между заявено и потребено количество. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. 

  • Ел Екс Корпорейшън АД изпраща дневните почасови графици за доставка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО ЕАД), в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ;
  • Дружеството своевремено администрира графиците и обмена на информация с ЕСО ЕАД;
  • Ел Екс Корпорейшън АД като координатор на стандартна и комбинирана балансиращи групи,  балансира количествата нетна електрическа енергия;Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.