Заявете индивидуална оферта за доставка на електроенергия

Данни в числа
988
Точки на доставка
98.2 %
Точност на прогнозиране
44640
Mw/h доставена енергия годишно
Полезна информация за

Свободния пазар на електроенергия

Цена на електроенергията на свободния пазар – фиксирана или динамична цена

Понастоящем на свободния пазар на електроенергия в България наблюдаваме предлагане на различни оферти и тарифи на снабдяване. Налице са както оферти с фиксирана цена на електроенергията за определен период на …

По-ниски разходи за електроенергия, но само за отговорните потребители

Цената на електроенергията на свободния пазар, основно предназначена за стопански потребители, се формира на базата на търсенето и предлагането. Всички стопански потребители, направили своевременно своя избор на доставчик ще получат …

Избор на доставчик на електрическа енергия и преминаване на свободен пазар – процедура

След направен избор на доставчик, Ел Екс корпорейшън осигурява безплатно попълване и придвижване на документи за преминаване на свободен пазар. Необходимо условие е потребителят да има сключен договор с “Ел …

Свободен пазар на електроенергия

На свободен пазар потребителите могат да сменят своя доставчик на електроенергия без географското им местоположение да влияе на това. Потребителите продължават да заплащат цени за пренос и достъп до мрежата, …