Полезна информация

КЕВР прие еднократна компенсаторна мярка за високите цени на балансиращата енергия на 19 май

Екстремно високите цени на електроенергията, които бяха отбелязани през месец май, наложиха  нуждата от незабавни мерки за стабилизирането на пазарната обстановка. Комисията за енергийно и водно регулиране прие еднократен механизъм, …

ВЕИ производителите се доверяват на професионализма на нашия екип

Станко Станоев – основател, акционер и член на съвета на директорите, Красимир Велчев – изпълнителен директор, “Ел Екс Корпорейшън” АД. Интервю за сп. Капитал. Как определяте пазара на електроенергия с …

Отложената либерализация

С последните часове от работата на 49-тото Народно събрание настъпиха и особено важни промени по отношение на либерализацията на доставките на електричество за домакинствата в частта структура на доставките на …

Системите за съхранение на електоенергия– балансиращ фактор за цената на тока

Защо говорим за батерии? Свръхпроизводството на соларна енергия на територията на България наложи още по-голяма нужда от качествени батерии за съхранение и опазване на резерва от зелена енергия. Колкото е …

Българската енергийна равносметка за месец февруари

Драстични промени в потреблението, производството и цената на тока бяха отбелязани през изминалия месец февруари. Какви всъщност са те, какво индикират и с какви очаквания да бъдем спрямо настъпването на …

Енергийната карта на Балканите в началото на 2024г.

България претърпява мащабни промени – анализите сочат, че от нетен износител на електроенергия се превръщаме в нетен вносител. Това тепърва ще дава отражение в икономическата ситуация в страната. Конкуренцията в …

Българският енергиен пазар в цифри

С началото на 2024г. е време да направим информативен обзор на изминалата година по отношение на един от най-важните ни сектори – този на енергетиката. Най-важната информация за българското енергийно …

Соларната енергия среща земеделското производство

Усвояване на поредната европейска тенденция или решението, от което имахме нужда? От полза ли са новите промени, свързани с агрофотоволтаиците  за електроенергийния и аграрния сектор в България? Какво гласят промените …

Компенсациите на тока за бизнеса продължават и през 2024г.

Какво ще се промени и какво ще остане същото за България през 2024г. в енергийния сектор? Ще продължи ли финансирането на електропотребелението на бизнесите? Към момента държавата покрива разходите над …

При ФЕЦ срокове на възвръщаемост под 7 години са възможни и реалистични

Станко Станоев – основател, акционер и член на съвета на директорите на “Ел Екс Корпорейшън” АД, Красимир Велчев – изпълнителен директор на “Ел Екс Корпорейшън” пред сп. Капитал. През последната …

Кога да сключим договор за продажба на произведената електроенергия от ВЕИ

Подписването на договор за продажба на произведената зелена енергия е ключов елемент в процеса на планиране, изграждане и експлоатация на ВЕИ производствата. Ние в Ел екс Корпорейшън вярваме, че всяко …

Данните за юли и началото на август – добри новини за инвеститорите във ФЕЦ в България

Енергията от соларни източници надхвърли тази на АЕЦ Козлодуй в началото на месец август Високите температури определено не са единствената новина, която вълнува българското медийно пространство напоследък. В обедните часове …

El Ex Corporation осигурява промоционални условия за ВЕИ производителите през юли

При сключване на договор с El Ex Corporation до края на месец юли 2023 г., размерът на компонентата за администриране и балансиране на производството, прогнозирането и управлението на товаровите графици …

КЕВР прие промени в наредбата за присъединяване на производители на електрическа енергия от ВЕИ

Непосредствено след приетите промени в Закона за енергетиката, нов голям брой искания за присъединяване от производители на електроенергия от ВЕИ са постъпили в Електроенергийния системен оператор (ЕСО). С приетите промени …

Публична консултация с фокус върху климата бе открита от Европейската комисия

Търси се мнението на обществото относно иновативни подходи и цели в областта на климата и природосъобразния начин на живот. През март месец, 2023г. Европейският съюз постигна споразумение за дял на …

Проектът „Слънчеви градове” насърчава производството на соларна енергия от жилищни сгради в София

Сред основните цели се нареждат оползотворяването на потенциала на покривните площи на територията на столицата и други големи градове в страната. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейска инициатива …

Гърция става пример за подражание в стремежите си за енергийна трансформация

Държавата планира окончателно да обърне гръб на потреблението на невъзобновяеми енергийни източници и да приветства по-зелено и по-добро бъдеще. Очаква се промяната да засегне и съседни държави. В последните години …

Завърши специализирано обучение за техници в областта на възобновяемите енергийни източници с участието на El Ex Corporation

Завърши първото обучение за професия “Техник на енергийни съоръжения и инсталации” със специалност “Възобновяеми енергийни източници”, организирано от El Ex Corporation и СПГЕ “Джон Атанасов”. Курсът беше с фокус върху …

БНЕБ започва организирането на пазар на гаранции за произход

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) стартира организирането на пазар на гаранциите за произход на произведената електроенергия, след като в извънреден брой на Държавен вестник от 02.02.2023 г. беше обнародван Законът …

Цена на електроенергията на свободния пазар

Фиксирана или динамична Понастоящем на свободния пазар на електроенергия в България наблюдаваме предлагане на различни оферти и тарифи на снабдяване. Налице са както оферти с фиксирана цена на електроенергията за …

По-ниски разходи за електроенергия, но само за отговорните потребители

Цената на електроенергията на свободния пазар, основно предназначена за стопански потребители, се формира на базата на търсенето и предлагането. Всички стопански потребители, направили своевременно своя избор на доставчик ще получат …

Как да направим удачен избор на доставчик на електрoенергия

След направен избор на доставчик на електроенергия, Ел Екс Корпорейшън ще ви осигури безплатно попълване и придвижване на документи за преминаване на свободен пазар. Необходимо условие е потребителят да има …

Либерализация на пазара на ток за небитови потребители

Либерализация на пазара на ток, дава права на потребителите да сменят своя доставчик на енергия, без географското им местоположение да влияе на това. Потребителите продължават да заплащат цени за пренос …