Заявете индивидуална оферта за доставка на електроенергия!

Данни в числа
988
Точки на доставка
98.2 %
Точност на прогнозиране
44640
Mw/h доставена енергия годишно
Полезна информация за

Свободния пазар на електроенергия

По-ниски разходи за електроенергия, но само за отговорните потребители

Цената на електроенергията на свободния пазар, основно предназначена за стопански потребители, се формира на базата на търсенето и предлагането. Всички стопански потребители, направили своевременно своя избор на доставчик на електроенергия, …

Процедура по избор на доставчик на електрическа енергия и преминаване на свободен пазар

За всички свои клиенти “Ел Екс корпорейшън” АД осигурява безплатно услугата “Попълване и придвижване на документи за преминаване на свободен пазар на електрическа енергия”. Необходимо условие е потребителят да има …

Свободен пазар на електроенергия

На свободния пазар потребителите могат да сменят своя доставчик на електроенергия без географското им местоположение да влияе на това. Потребителите продължават да заплащат цени за пренос и достъп до мрежата, …