Полезна информация

Цена на електроенергията на свободния пазар

Фиксирана или динамична Понастоящем на свободния пазар на електроенергия в България наблюдаваме предлагане на различни оферти и тарифи на снабдяване. Налице са както оферти с фиксирана цена на електроенергията за …

По-ниски разходи за електроенергия, но само за отговорните потребители

Цената на електроенергията на свободния пазар, основно предназначена за стопански потребители, се формира на базата на търсенето и предлагането. Всички стопански потребители, направили своевременно своя избор на доставчик ще получат …

Как да направим удачен избор на доставчик на електрoенергия

След направен избор на доставчик на електроенергия, Ел Екс Корпорейшън ще ви осигури безплатно попълване и придвижване на документи за преминаване на свободен пазар. Необходимо условие е потребителят да има …

Либерализация на пазара на ток за небитови потребители

Либерализация на пазара на ток, дава права на потребителите да сменят своя доставчик на енергия, без географското им местоположение да влияе на това. Потребителите продължават да заплащат цени за пренос …