Ел Екс Корпорейшън извършва доставка на електрическа енергия за предприятията от индустрията, присъединени на високо и средно напрежение, снабдени с уреди за почасово измерване на потреблението.

За всички тях екипът ни е на разположение и за консултации, свързани с възможностите за оптимизация и намаляване на брутните разходи за енергия, изграждане на ВЕИ, настъпили промени в нормативната уредба, и др.

Какво включва доставката на електрическа енергия за индустрията

За клиентите ни в производствения и индустриален сектор цената и надеждната доставка са определящи при избора на доставчик.

За тях ние предоставяме гъвкави решения, комбинирани с индивидуален подход съобразно спецификата на производство – гъвкави планове съобразени с динамиката на борсовите цени с добавка за балансиране и администриране.

Консултираме клиентите си за ценовите трендове и очакваните промени на база седмица, месец, тримесечие или година. Помагаме за оптимизацията на потреблението съобразно променящата се нормативна уредба.

Защо да се доверите на Ел Екс

  • Доставка на електрическа енергия с фиксирана цена за предпочитан от клиента срок с включени или без включени разходи за балансиране;
  • Доставка на електроенергия, при условия на гъвкаво ценообразуване, обвързано с потрбелението и почасовите стойности на борсова платформа Пазар “Ден напред” на Българска независима енергийна борса, с добавен индекс за балансиране в рамките на балансиращата група на Ел Екс Корпорейшън АД;
  • Прогнозиране и изготвяне на графици;
  • Нетиране на небаланси в рамките на балансиращата група;
  • Консултации във връзка с оптимизацията на потреблението на електроенергия;

Другите за нас:

“Прекрасен екип професионалисти с които се работи лесно и резултатите не закъсняват. Успешното ни сътрудничество изисква високо ниво на отдаденост ибезкомпромисен професионализъм подход от страна на екипа на Ел Екс. Целта ни е оптимизиране на разходите за електроенергия на предприятието ни и осигуряване на най-изгодни търговски условия. Получаваме текущо и консултации свързани с променящата се нормативна уредба, изградена е и система за мониторинг на текущото ни потребление на електроенергия.”

Аспарух Аспарухов “Унитрейд 2002” ЕООДАбонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.