Какво представлява свободния пазар на електроенергия

Хора обсъждат за свободен пазар на електроенергия - Elex.bg

Електрическата енергия е стока и като всички останали стоки може да се произвежда и търгува на пазарни начала. Участници на свободен пазар на електроенергия са производителите, разпределителните предприятия (ЕРП), търговците в ролята им на доставчици и крайните потребители.

Лицензираните дружества, търговци на електрическа енергия на свободен пазар, предлагат на своите клиенти различни цени, продукти, тарифи и услуги. По този начин те се конкурират, а потребителите имат възможност да направят избор на доставчик на ел енергия и договарят търговски условия.

За кого се отнася?

Считано от 1 октомври 2020г. всички стопански потребители са длъжни да изберат доставчик и да преминат на свободния пазар на ток. Отнася се за всички търговски дружества, в т.ч. магазини, ресторанти, фризьорски салони, фабрики и др.

Ползите за малкия и средния бизнес от преминаването на свободен пазар на електроенергия?

Избирайки доставчик на електроенергия и съгласно правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) фирмите получават възможност да договарят цената, сроковете и условията на плащане, както и да получат достъп до персонализирано обслужване, съобразено със спецификите на техния бизнес.

В допълнение, освен доставките на ток, бизнесът има възможност да получава специализирани консултантски услуги. Те обикновено са свързани с различни възможности  за намаляване на общите им разходи за електроенергия, изграждане на ВЕИ и други.

Разликите между свободния пазар на електрическа енергия и регулирания пазар на ток?

В условията на свободен пазар на електроенергия в България, цените се определят от търсенето и предлагането, за разлика от регулирания пазар, на който цените се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Към настоящия момент на регулиран пазар са единствено домакинствата (битовите потребители), физически лица в България.

Избор на доставчик на електроенергия

За избор на доставчик на електроенергия в условия на свободна търговия с ток, от особено значение са неговият професионален опит, възможността му да прецени индивидуалните особености на потребление при отделния потребител, както и да предложи атрактивни за клиента тарифни планове и ценови условия.

Цена на електроенергия на свободния пазар – фиксирана или динамична цена?

На свободния пазар на ток в България има различни оферти и тарифи на снабдяване. Предлагат се както фиксирани цени за определен период на договора (най-често 12 месеца), така и борсови (плаващи) цени плюс надбавка.

Надбавката включва разходите за администриране и балансиране на потреблението. Решението към кой начин на ценообразуване да се насочи, зависи както от индивидуалния профил на потребление на отделния клиент, така и от нагласата му да следи и управлява активно разходите си за ток през цялата година.

Предпазете се от уловките на нелоялните търговци

Въпреки съществуващите механизми за защита на потребителите на енергия, клиентите трябва да останат внимателни за да се предпазят от възможно нелоялно поведение на търговците на ток.

Потребителите трябва да знаят, че в офертите на търговските дружества не е включен акциз, компонентите на цената „задължение към обществото“, както и мрежовите услуги, които следва да бъдат добавени и които търговците са длъжни да събират и трансферират към мрежовите оператори (ЕРП). 

Цената на тока без тези компоненти, спада с много над 20 процента, но изведнъж се появява в сметките и потребителя остава изненадан от съдържанието на фактурата и по-висока цена от оферираната. Важно е да се знае, че ценовото сравнение се отнася само за „активната енергия“, която всеки потребител ползва и няма отношение към разходите за мрежови услуги, които са нормативно определени от КЕВР за територията, обслужвана от всяко отделно ЕРП.

Защо да изберете Ел Екс Корпорейшън за ваш надежден партньор за доставка на електроенергия

Ел Екс Корпорейшън АД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група. Основано през 2010 год, дружеството се утвърждава на електроенергийния пазар в България чрез професионализъм и отдаденост в грижата за своите клиенти.

Клиентите на Ел Екс развиват успешна дейност както в индустриалния сектор, така и в сектора на малкия и среден бизнес.

На всички свои клиенти предлагаме:

  • Професионализъм и индивидуален подход;
  • Анализ на потреблението;
  • Прозрачна консултация по всички неясни въпроси с компетентни експерти;
  • До 20% по-ниски сметки за електрическа енергия;
  • Договор без неустойки и скрити задължения за потребителите;
  • Безплатно изготвяне и придвижване на документите в процедурата по избор на доставчик;
  • Улеснени условия за плащане на сметките за електроенергия;
  • Доставка на електроенергия на фиксирана или борсова цена;Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.