Зелената енергия осигурява най-голяма полза за околната среда и включва енергия, произведена от слънчева енергия, вятър, геотермална енергия, биогаз, хидроелектрически централи и някои допустими източници на енергия от биомаса. Тези възобновяеми енергийни източници влизат в електропреносната мрежа, така че няма да откриете разлика когато включите осветлението или зареждате телефона си. По същество, когато купувате зелена енергия, вие също подкрепяте различни проекти за възобновяема енергия и инвестиции в технологии, които им помагат да растат.

Какво предлагаме

Електрическа енергия, произведена изцяло от възобновяеми източници – фотоволтаични, водни или вятърни централи.

Подходящ избор за стопански потребители, следващи “зелени политики” и подкрепящи борбата с глобалните изменения на климата. Ел Екс Корпорейшън удостоверява пред потребителите, избрали този тарифен план, произхода на доставената електроенергия.Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.