Зелената енергия осигурява най-голяма полза за околната среда и включва енергия, произведена от слънчева енергия, вятър, геотермална енергия, биогаз, хидроелектрически централи и някои допустими източници на енергия от биомаса. Тези възобновяеми енергийни източници влизат в електропреносната мрежа, така че няма да откриете разлика когато включите осветлението или зареждате телефона си. По същество, когато купувате зелена енергия, вие също подкрепяте различни проекти за възобновяема енергия и инвестиции в технологии, които им помагат да растат.

Какво предлагаме

Електрическа енергия, произведена изцяло от възобновяеми източници – фотоволтаични, водни или вятърни централи.

Подходящ избор за стопански потребители, следващи “зелени политики” и подкрепящи борбата с глобалните изменения на климата. Ел Екс Корпорейшън удостоверява пред потребителите, избрали този тарифен план, произхода на доставената електроенергия.