Цена на електроенергията на свободния пазар

Фиксирана или динамична

Понастоящем на свободния пазар на електроенергия в България наблюдаваме предлагане на различни оферти и тарифи на снабдяване. Налице са както оферти с фиксирана цена на електроенергията за определен период на договора, така и борсови цени плюс надбавка.

Надбавката включва разходите за администриране и балансиране на потреблението, прогнозирането и управлението на товаровите графици. Включени са и разходите, които търговците са длъжни да правят за обезпечаване на доставките и плащанията на мрежовите услуги.

Към кой вид ценообразуване да се насочим

Решението към кой начин на ценообразуване да се насочим, зависи както от индивидуалния ни профил на потребление, така и от нагласата ни да следим и управляваме активно разходите си за електроенергия през цялата година.

От съществено значение е профилът на потребление, който е специфичен за всеки потребител. Важно за определяне на оптималната цена на електроенергия на свободния пазар е и какви са количествата потребявана енергия в отделните месеци. Трябва да се вземат предвид и случаите в които бизнесът на потребителя има сезонност.

Съществена роля при избора на ценообразуване имат търговците. В голямото си болшинство те разполагат с необходимата експертиза и лесно могат да насочат потребителя към най-подходящия за него план.

Изберете подходящата за вас цена на електроенергия на свободния пазар

За колебаещите се дали да изберат динамичното ценообразуване съобразно почасовите стойности на БНЕБ припомняме, че традиционно високи са цените през зимния период, но обичайно цената на електроенергията намалява с настъпването на пролетта. Освен сезонността, има редица фактори, влияещи върху борсовите цени:

  • времето;
  • промените в законодателството;
  • политическата обстановка;
  • данните за потреблението и производството;
  • въвеждането на извънредни положения и др.

От съществено значение е и фактът, че България е свързана със съседните пазари, и тяхното влияние върху цените у нас ще се усеща все по-осезателно.

Цена на електроенергията – фючърси за базова енергия в България за 2021 в EUR

Привържениците на прогнозируемостта предпочитат сигурната твърда цена на електроенергия на свободния пазар, но често това не им позволява да редуцират разходите си за енергия в дългосрочен план. Така или иначе те могат да се възползват от големият брой предложения за фиксирана цена за 6, 12 и дори 24 месеца на българския свободен пазар на електроенергия.Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.