По-ниски разходи за електроенергия, но само за отговорните потребители

Цената на електроенергията на свободния пазар, основно предназначена за стопански потребители, се формира на базата на търсенето и предлагането. Всички стопански потребители, направили своевременно своя избор на доставчик ще получат по-ниски разходи или ще ги запазят на същите нива. Това зависи и от пазарната конюнктура, но на годишна база очакванията са оптимистични.

Срокът е важен. Целта е по-ниски разходи

Всички стопански потребители трябва да изберат доставчик и стартират процедура по преминаване на свободен пазар на електрическа енергия. Сроковете следва да са спазени, така че от 1 октомври 2020 г. те вече да са на свободния пазар.

Сроковете за входиране на необходимите документи са различни, но при повечето потребители крайна дата за старт на процедурата е 10.09.2020г.

В случай, че не направят своя избор, задължените потребители ще бъдат разпределени служебно към търговските дружества на мрежовите оператори. В този случай доставките на потребителите ще бъдат извършвани на база типов договор и не могат да очакват по-ниски разходи.

Служебно разпределените потребители ще заплащат потребената електроенергия на цена, която е оставена без регулация. Тя не се определя от пазарни фактори и не е ясно каква е, нито как се формира. 

В този случай е възможно цената към тях да бъде непазарно висока. Базирайки се на предположението, че служебно определените им доставчици ще се възползват от привилигированото си положение и ще формират свръхпечалби за кратък период от време.

До пролетта на 2020г. на свободния пазар на електроенергия бе задължително да преминат стопанските потребители, които са присъединени на средно и високо напрежение.

С последните промени в Закона за енергетиката, публикувани в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г., се предвижда всички стопански (небитови) потребители, включително тези, присъединени на ниско напрежение, да излязат на свободния пазар от 1 октомври 2020г.

В по-голямата си част това са потребители с определен стандартизиран товаров профил (СТП). Това означава, че крайният срок за избор на доставчик, сключване на договор и начало на процедура за преминаване на свободен пазар на тези потребители е 10.09.2020.Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.