Отложената либерализация

С последните часове от работата на 49-тото Народно събрание настъпиха и особено важни промени по отношение на либерализацията на доставките на електричество за домакинствата в частта структура на доставките на едро въпреки че това бе едно от условията за усвояването на европейски средства по Плана за възстановяване. Такива събития са ключови за бъдещето на България като държава с ангажименти към ЕС, не само що се отнася до енергетика, а и изобщо.

Какво точно се случи

България, макар и последна в ЕС, бе на път да се нареди сред държавите, чиито енергийни потребители, без значение стопански или битови, закупуват своята електроенергия на пазарен принцип и без държавна регулация на цените. Това доведе до редица въпроси, свързани с цената на тока за бита, неяснотата около избирането на надежден снабдител и като цяло за промените в досегашния модел на организация на доставките. За повече детайли относно излизането на битовите потребители на свободния пазар, прочетете тук.  

Либерализацията на този етап щеше да бъде само частична – домакинствата щяха да бъдат подпомагани в своите разходи за електроенергия, а за пълна либерализация не можеше да става въпрос преди 2026г. Така участниците на пазара на електроенергия оставаха с общо 18 месеца период за адаптация към новите условия. Сега нещата не изглеждат по същия начин. Това не е първото по рода си отлагане на тази реформа. Отсрочка е давана, както през 2020г., така и многократно в годините от приемането ни в ЕС насам.

Защо отлагаме?

Основната причина за забавянето на процеса е липсата на информация около ключови компоненти за нейното осъществяване и гладко протичане. Сегашната ситуация позволява енергията от „Марица-изток 2“ да остане част от енергийния микс и сметките за бита.  Това не би могло да се случи, ако либерализацията бъде проведена. Основна причина е високата цена на въглеродните емисии, включена в себестойностите на производството на централата. От друга страна, опасението за внезапно покачване на цените на електроенергията при излизането на домакинствата на свободния пазар продължава да бъде предпоставка за несигурност.

Има ли последствия за битовия потребител?

Отлагането на присъединяването на домакинствата към свободния пазар не крие никакви рискове за крайните потребители , заяви Станко Станоев, изпълнителен директор на ElExCorporation. Ценообразуването ще се случва по същия начин, по който се случва и до момента – с решение на КЕВР. Друг е въпросът, че към момента цените на свободния пазар са ниски и промените в посока либерализация биха могли да се случат сравнително безболезнено за крайните потребители.

Друго важно събитие

Редом с отложените промени в пазарните условия за битовия потребител, бе гласувано и отлагане на приемането на Пътната карта за климатична неутралност. Тя представлява обстоен план за действие по отношение на борбата за въглеродна неутралност и се състои от набор от мерки за енергийна ефективност, предвижда децентрализирано производство на електрическа енергия, пълна либерализация и дългосрочни договори за ВЕИ, планове за насърчаване производството на възобновяема енергия и т.н. Тя е задължителна част от условията за изплащане на средствата от втория транш към Плана за възстановяване и устойчивост.

Към момента България е на една от най-последните позиции по показателите за усвояване на тези средства (само една получена вноска). Това се дължи на факта, че държавата не предоставя нужния отчет за напредък по заложени критерии. От Брюксел приканват България да изпълни бързо заложените цели. Така ще може не само да усвои предвидените средства, но и за да получи допълнително финансиране според Repower EU, изразяващо се в 500млн.евро. Матю Болдуин, заместник генерален директор на ГД „Мобилност и транспорт“ в ЕК, ни съветва да поставим фокус върху съхранението на енергия. По негови думи батериите и ПАВЕЦ-ите са ключови за балансиране на търсенето и предлагането на електроенергия.

Докато времето дойде: думите на експертите

Новата дата за начало на прехода на домакинствата на свободния пазар вече е  01.07.2025г. Отново е планирано и либерализацията да бъде поетапна. Окончателна либерализация можем да очакваме в началото на 2026г. Това оставя търговските участници с 6 месеца междинен преходен период преди същинското преминаване към пазарни отношения. По думите на Станко Станоев, отлагането на либерализацията с 12 месеца дава необходимото време за изглаждане на ключови детаили и прецизиране на нормативната уредба, която е от съществено значение за функционирането на цялостния процес.

El Ex Corporation е лицензиран търговец на електроенергия, предлагащ борсово представителство и доверено партньорство, базирани на опита и постоянството. Вижте как екипът ни може да ви съдейства тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.