Кога да сключим договор за продажба на произведената електроенергия от ВЕИ

Подписването на договор за продажба на произведената зелена енергия е ключов елемент в процеса на планиране, изграждане и експлоатация на ВЕИ производствата. Ние в Ел екс Корпорейшън вярваме, че всяко …

Данните за юли и началото на август – добри новини за инвеститорите във ФЕЦ в България

Енергията от соларни източници надхвърли тази на АЕЦ Козлодуй в началото на месец август Високите температури определено не са единствената новина, която вълнува българското медийно пространство напоследък. В обедните часове …

El Ex Corporation осигурява промоционални условия за ВЕИ производителите през юли

При сключване на договор с El Ex Corporation до края на месец юли 2023 г., размерът на компонентата за администриране и балансиране на производството, прогнозирането и управлението на товаровите графици …

КЕВР прие промени в наредбата за присъединяване на производители на електрическа енергия от ВЕИ

Непосредствено след приетите промени в Закона за енергетиката, нов голям брой искания за присъединяване от производители на електроенергия от ВЕИ са постъпили в Електроенергийния системен оператор (ЕСО). С приетите промени …

Публична консултация с фокус върху климата бе открита от Европейската комисия

Търси се мнението на обществото относно иновативни подходи и цели в областта на климата и природосъобразния начин на живот. През март месец, 2023г. Европейският съюз постигна споразумение за дял на …

Проектът „Слънчеви градове” насърчава производството на соларна енергия от жилищни сгради в София

Сред основните цели се нареждат оползотворяването на потенциала на покривните площи на територията на столицата и други големи градове в страната. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейска инициатива …

Промени в методиката за изчисляване на цените на балансиращата енергия

От 1 май влезе в сила нова методика за изчисляване на цените на балансиращата енергия. Тази промяна беше основна част от Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) – приети на 11.04.2023 г. с решение на КЕВР (Комисията за енергийно и водно регулиране) и след това обнародвани в Държавен вестник.