БНЕБ започва организирането на пазар на гаранции за произход

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) стартира организирането на пазар на гаранциите за произход на произведената електроенергия, след като в извънреден брой на Държавен вестник от 02.02.2023 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ).

Текстовете в закона регламентират задължението на притежателя на лицензия за организиране на борсов пазар за електрическа енергия (към момента в България това е само БНЕБ) да организира борсов пазар на гаранции за произход.

Можете да прочетете пълния текст на Закона тук: https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135475623

БНЕБ вече предприема стъпки за създаването на платформа за търговия на гаранциите за произход. Изграждането на прозрачен, обективен и ефективен пазар за гаранции за произход е една от главните цели на енергийната борса за 2023 година.

Ето какво сподели по темата Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ:

“С оглед на нарастващия стремеж на европейските компании към постигане на нисковъглероден отпечатък, гаранциите за произход се превръщат в популярен инструмент за насърчаване на производството и потреблението на ВЕИ енергия, като същевременно гарантират произхода ѝ.”

Какво представляват гаранциите за произход на електроенергия?

Най-просто казано: всяка гаранция за произход е електронен документ, който удостоверява, че единица електроенергия е произведена изцяло от ВЕИ (възобновяеми енергийни източници).

1 MWh произведена електроенергия от ВЕИ = 1 гаранция за произход

Гаранциите не само удостоверяват произхода на произведената електрическа енергия, но и предоставят всички ключови подробности за нея: местоположението на обектите на производителите, датите на производство, капацитетът на съоръженията, използваните технологии при производството и други.

Търговията с гаранции за произход дава възможност на всички производители на енергия от ВЕИ да прехвърлят своите гаранции на трета страна (възможно е купувачът да е и от чужбина) и по този начин да получат допълнителни доходи.

Това означава, че освен цената на енергията, която търгуват, производителите могат да получат и приходи от гаранциите за произход.

Няма фиксирана цена за гаранциите – стойността им, както при всеки друг продукт на свободния пазар, зависи от пазарното предлагане и търсене.

Картината на пазара на енергия от ВЕИ в момента

Политиките на Европейския съюз за насърчаването на пазара на енергия, произведена от възобновяеми източници, се развиха изключително бързо през последните няколко години.

Основната цел е всички страни-членки на ЕС да увеличат използването на алтернативите на изкопаемите горива, за да се намалят емисиите на парниковите газове и за да се постигне по-добра диверсификация на енергийните доставки.

Този процес беше катализиран от енергийната криза, която настъпи през 2022 г. За да се реагира адекватно на кризата, е необходимо бързо адаптиране и намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива.

В резултат на това през май 2022 Европейската комисия увеличи целта за дела на възобновяемите енергийни източници до 45% към 2030 година.

Прочетете повече в сайта на Европейския парламент: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/70/енергия-от-възобновяеми-източници

Гаранциите за произход са доказателство за потребителите, че техният доставчик произвежда електроенергия от ВЕИ спрямо всички международни директиви.

Това превръща този инвестиционен продукт в още един полезен инструмент, който ще насърчи производството и потреблението на зелена енергия в страните от Европейския съюз.

Гаранциите за произход са нова възможност да участвате на свободния пазар на електроенергия от ВЕИ и да увеличите доходите си.

Ако сте представител на ВЕИ или произвеждате собствена енергия от възобновяеми източници, ние можем да ви бъдем полезен партньор: в борсовото представителство пред БНЕБ, при осъществяването на връзката с крайните потребители, както и да ви съдействаме при всякакви възникнали въпроси и казуси. Вижте защо да се доверите на El Ex Corporation.

1 коментар за “БНЕБ започва организирането на пазар на гаранции за произход

  1. ЧЕРИ ФРУТ ЕООД. Отговор

    КОЙ ЩЕ НИ ГИ ИЗДАВА.АЗ СЪМ МАЛЪК ПРОИЗВОДИТЕЛ С 90 КВ. НА ПОКРИВ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.