ВЕИ производителите се доверяват на професионализма на нашия екип

Станко Станоев – основател, акционер и член на съвета на директорите, Красимир Велчев – изпълнителен директор, “Ел Екс Корпорейшън” АД. Интервю за сп. Капитал.

Как определяте пазара на електроенергия с оглед отложената с година либерализация?

Станко Станоев (С.С.): Отлагането на либерализацията практически запази статуквото, т.е. пазарни взаимоотношения съществуват само спрямо стопанските потребители, производителите на енергия от ВЕИ и останалите производители извън кръга на централите, собственост на БЕХ. Производителите на енергия, които са част от държавния енергиен холдинг – АЕЦ “Козлодуй”, ТЕЦ “Марица-изток 2” и НЕК, продължават да имат съществена роля при снабдяването с енергия на бита, като работата им се регулира в голяма степен от КЕВР. Останалите пазарни участници ще получат още година време, за да се подготвят за предстоящите промени.

Надявам се, че и законодателите ще използват този период, за да прецизират нормативната уредба, която е пределно сложна и всяка промяна в един или друг нормативен акт създава предпоставки за проблеми, възникващи при прилагането й и свързани с прилагането и на друга част от нормативната база.

Какви са очакванията ви по отношение на цените след реформирането на сектора?

Красимир Велчев (К.В.): По мое мнение моментът за преход към свободен пазар на битовите потребители бе пропуснат. В настоящия момент борсовите цени на електроенергията са относително ниски и преминаването от регулирани към пазарни взаимоотношения можеше да се случи, без потребителите да усетят ценови трусове. Друг е въпросът дали нормативната уредба бе готова да отговори на всички възникнали въпроси от страна на пазарните участници – търговци, координатори на балансиращи групи, производители, борса, ФЕС, АУЕР и т.н.

Що се отнася до очакванията за цените след 1 година, едва ли някой се наема да прогнозира с точност. Пазарните сигнали в момента показват очаквания за цени от порядъка на 100 EUR/MWh, или с други думи – малко над тези, на които се търгува електричеството понастоящем.

Каква е ролята на прогнозирането и балансирането с оглед избягването на големите ценови колебания?

С.С.: Разходите за балансиране представляват съществена част от текущите разходи на производителите на електроенергия. Съответно тези разходи се пренасят в ценообразуването към крайния потребител. Производителите, и по-специално производителите на енергия от ВЕИ, избират професионален партньор както за изкупуването на произведеното от тях електричество, така и за предоставяне на услуги по прогнозиране, балансиране и борсово представителство. В последно време се наложи практиката цената на професионалните услуги да бъде формирана като индекс (процент или фиксирана стойност) върху почасовите стойности, формирани на платформата “Ден напред” на Българска независима енергийна борса (БНЕБ), и количества произведена енергия.

Екипът на нашето дружество е специализиран в обслужването на ВЕИ производители и ползва специално разработен за целта софтуер, така че да постигнем максимално точни прогнози и съответно минимален разход за небаланси. Това от своя страна ни позволява да предоставим и атрактивни ценови условия на своите клиенти от индустрията, малкия и средния бизнес при продажбата на електроенергия. Постоянните промени в нормативната уредба, свързани с определянето на цената на балансиращата енергия обаче, не благоприятстват работата както на нашето дружество, така и на останалите координатори на балансиращи групи.

Какви решения за малкия и средния бизнес предлага “Ел Екс Корпорейшън”? Какво предлагате за индустрията?

К.В.: “Ел Екс Корпорейшън” предоставя услуги по продажба на електроенергия за индустрията, малкия и средния бизнес по фиксирани или борсови цени. Работим интензивно и с ВЕИ производителите, които все повече се доверяват и разчитат на професионализма на нашия екип.

Към кои услуги очаквате най-голям интерес и какво е търсенето в момента – както от страна на бита, така и от страна на бизнеса?

С.С.: От страна на бизнеса очакванията са винаги за предсказуемост и оптимално ценообразуване. Що се отнася до бита, там очаквам доставчиците на електроенергия да допълнят портфолиото си с продукти, подходящи за домакинствата: разнообразни ВЕИ продукти, застраховки и най-различни допълнителни услуги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.