Търговците на електричество —много повече от посредници

Добрият и лошият сценарий за инвеститорите в зелена енергия представят пред сп. Мениджър Станко Станоев и Красимир Велчев, съоснователи на El Ex Corporation. 

Станко Станоев е основател, акционер и член на Съвета на директорите на El Ex Corporation от 2014 г. Има повече от 30 години опит в предприемачеството и управлението на различни бизнес предприятия.

Красимир Велчев е изпълнителен директор на дружеството от декември 2017 г. Магистър по бизнес мениджмънт от Университета в Бедфордшир и магистър по енергетика от Стопанския факултет на Софийския университет.

Какъв е потенциалът за развитието на нови източници на енергия в България и смятате ли, че зелената енергия е конкурентна в ценово отношение?

Красимир Велчев: Устойчивият стремеж към постигане на въглеродна неутралност в Европа е необратим. Целите са ясни: енергийна ефективност, замяна на фосилните горива с възобновяеми източници на енергия и електромобилност. Потенциа­лът у нас е ограничен от капацитета на мрежата, механизмите за балансиране и „съхранение“ и предсказуемостта на цените, свързана с нормите на възвръ­щаемост на инвестициите.

От друга страна, през последните година и половина у нас сме свидетели на нереалистични очаквания за свръхпечалби във ВЕИ сектора и това е ясно видимо от настоящия бурен интерес към изграждане на соларни производства.

Войната в Украйна, газовата криза и преодоляването на зависимостите от Русия при енергоносителите бяха основните причини за драстичното увеличение на цената на електрическата енергия през 2022 г. В момента цената на електричеството в слънчевите часове е с тенденция на спад и посоката изглежда устойчива. Съвсем скоро е възможно да видим и отрицателни цени в някои слънчеви часове.

Красимир Велчев

Кой е добрият и кой е лошият сценарий за инвеститорите в зелена енергия?

Станко Станоев: Добрият е свързан с устойчиво, планирано, а не стихийно развитие на ВЕИ успоредно с развитието на мрежи от ново поколение, умни измервателни уреди и решения за пренос на енергия на далечни разстояния без огромни загуби по трасето. Свързано е и с изграждането на устойчиви и надеждни системи за съхранение на енергията (пример зелен водород). Същевременно е необходимо стимулиране на ползването на енергия от ВЕИ чрез въвеждането на платформа за търгуване на гаранции за произход, както и задължение за ползване на зелена енергия.

Негативното развитие е очертаващата се „канибализация“ на производствата на слънчева енергия и обезсърчаването на по-нататъшни инвестиции в тази технология.

Едновременното присъединяване на множество новоизградени ФЕЦ ще доведе до спад в цените и ще постави под въпрос възвращаемостта на инвестициите. Необходим е устойчив бизнес модел за производителите на енергия от ВЕИ. Гаранциите за произход могат да бъдат активен инструмент за защита на ВЕИ инвестициите. Към момента не се ползват достатъчно.

Бихте ли се ангажирали с прогноза за цената на електроенергията на свободния пазар до края на 2023 и съответно на 2030 г.? Как в този период ще се променя цената на зелената енергия?

Станко Станоев: През настоящата година се очаква към мрежата в България да бъдат присъединени още около 700 МW ФЕЦ. Много по-големи мощности обаче предстои да бъдат пуснати в експлоатация в съседните на България държави през тази и следващите 2–3 години. Енергийните ни системи са свързани и ниските цени на слънчевата енергия в Гърция и Румъния със сигурност ще се пренесат и у нас. Ефектът от това води до спад на доходността и трудности при обезпечаването на възвращаемостта на инвестициите в соларна енергия. Това означава още несигурност за банки и инвеститори.

Без промени в средата има опасност от фалити в сектора, а новите инвеститори във ВЕИ могат да бъдат обезкуражени заради рисковете в системата. Към момента няма налични и достъпни устойчиви технологии за съхранение на електрическа енергия. Батериите са твърде скъпи, а другите технологии не са достатъчно добре развити и разпространени.

Има различни прогнози, свързани с цените на енергията през следващите години. От една страна, стоят всички цели, свързани с енергийна ефективност, водеща до намаляване на потреблението, от друга страна, преходът към електрически превозни средства би променил потреблението значително. Не е възможно да се прогнозира толкова далеч напред.

Кои са клиентите на El Ex Corporation и каква е вашата търговска политика?

Красимир Велчев: Сред клиентите на дружеството ни са както индустриални потребители, основно от рециклиращата индустрия, така и представители на малкия и средния бизнес. На търговците на електроенергия в България е поставен етикет „посредници“, звучащ по един негативен начин. В действителност търговците имат изключително важна роля в електроенергийната система. Те прогнозират и балансират производството на ВЕИ и крайното потребление, носят и обезпечават рисковете, администрират взаимоотношенията между производители, потребители, борса и системен оператор, финансират покупките на енергия за потребителите, а в момента финансират и междинно компенсациите, които държавата предоставя на стопанските потребители.

El Ex Corporation е фокусирано в доставката на енергия за стопански потребители, а също така предоставя специализирани професионални услуги на ВЕИ производители. Ангажираме се с изкупуване на произведената енергия от ВЕИ, предоставяме експертиза и услуги, свързани с балансиране на производството, борсово представителство и др. Опитваме се да бъдем гъвкави, да реагираме бързо на пазарните промени и на промените в нормативната уредба, поддържаме непрекъсната директна комуникация с всички свои клиенти и партньори. Това е и едно от предимствата, с които разполагат нашите клиенти. По всяко време могат да разговарят директно с мениджмънта. При големите компании в нашия сектор това е невъзможно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.