Соларната енергия среща земеделското производство

Усвояване на поредната европейска тенденция или решението, от което имахме нужда? От полза ли са новите промени, свързани с агрофотоволтаиците  за електроенергийния и аграрния сектор в България?

Какво гласят промените

До съвсем скоро беше нарушение на закона да се комбинира отглеждането на плодове и зеленчуци на същата земя, на която слънчевата енергия да се добива по екосъобразен начин. Въвеждането на последните промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) определено изненада земеделския и енергийния сектор, както и цялото българско медийно пространство. Формално бяха въведени рамки, които да дефинират процеса по изграждане на фотоволтаици, както и облекчения за ВЕИ централите, които тепърва ще се изграждат на земеделска земя Отзвуци, мнения и прогнози по темата не закъсняха. Ще ни приближи ли този подход към енергийна революция или ще ни върне десетилетия назад, отнемайки най-ценния ресурс в нашите географски ширини – плодородната ни земя?

Какво представляват агрофотоволтаиците

Това са енергийни обекти, които произвеждат енергия от слънчевата светлина, докато са поставени на обработваема земеделска площ. Познати са ни три основни типа агрофотоволтаици : слънчеви масиви с пространство между посевите, слоест слънчев масив над културите и оранжерийна слънчева решетка. Тенденциозно, дори и с измененията на климата и неговите различни особености според географското разположение, изграждането на агрономни фотоволтачини съоражения би могло да бъде лесно съобразено и модифицирано за оптимални резултати.

Едната страна

Съчетаването на добив на енергийна мощ от слънцето с отглеждането на земеделски култури носи своите неоспорими плюсове. Чрез инсталирането на фотоволтаични системи, секторът на земеделието ще стане по-атрактивен относно професионална реализация и инвестиции. Поставянето на фотоволтаици би предпазило по-чувствителните култури от изгаряне при наличие на по-високи температури. В следствие ще намалеят и рисковете от възникване на пожари, които допълнително вредят на природните богатства и ресурси.

Преодоляване на енергийната криза, по-ниската цена на тока както за домакинства, така и за бизнеси и стабилизиране на пазарите също биха се превърнали в постижими цели. Веднъж въведено в българския аграрен и енергиен сектор, наличието на фотоволтаици от аграрен тип ще спомогне за значително по-голям процент производство на енергия със зелен произход. Нарастващите проценти от своя страна ще се отразят положително на настоящи и бъдещи планове и проекти, свързани с декарбонизиран начин на живот. Последно, но не по важност, изграждане на авторитет на екосъобразна и осъвременена държава в лицето на ЕС и останалия свят също се нарежда сред ползите, които България получава с взимането на подобно решение.

Наскоро публикувано проучване, проведено от Съвместния изследователски център на ЕС, гласи, че инсталираният капацитет на агроволтаици върху обработваеми земи и трайни пасища и ливади в ЕС може да достигне ниво от порядъка на теравати. Изчислено е, че агроволтаичните системи, инсталирани върху 10% от използваната земеделска площ (ИЗП) в ЕС, могат да достигнат инсталиран капацитет между 3.2 TW и 14.2 TW.

Ответното мнение

В категорията на опасенията спадат аргументи като нерегламентираното използване на природните ресурси на държавата, нарушаването на естествените плодородни функции на земята. С отрицателно становище по темата излезе и президентът на Република България – Румен Радев. По негово мнение, направените промени премахват голяма част от ограниченията за поставяне на ВЕИ съоражения от всякакъв тип на територията на обработваеми площи. Това би могло да доведе до промяна в предназначението на тези територии, превръщайки ги от естествен хабитат и източник на селскостопанска продукция в централи за производство за енергия. Президентът сезира Конституционния съд с четири текста от последните промени в Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), които бяха направени с измененията в ЗЕВИ.

Агрофотоволтаиците из Европа и света

Практиката на съчетаване на земеделие с ВЕИ енергия определено не представлява  експериментален проект за оптимизация на българските плодородни площи. Много държави в Западна Европа и в целия свят от години съчетават двата отрасъла успешно и дори предоставят обратна връзка за подобряване на ефективността в областта. Такава е например информацията за височината, на която трябва да бъдат поставени  волтаиците, за да възпроизвеждат максимума енергия, какви методи трябва да се приложат за устойчива и сигурна инсталация на съораженията . Известно ни е и че пшеничните култури не се справят добре в среда с ниска осветеност, агрофотоволтаиците не са подходящи за тях.

Може би най-важното от всичко остава доказателството, че поставянето на соларни съоражения от този тип не влияе отрицателно на производителността на селскостопански култури. По данни на Agri.bg, Италия вече е обещала 1,1 млрд. евро за насърчаване на агроволтаиците. Франция насърчава селскостопанските фотоволтаични устройства още от 2017 г. чрез поредица от търгове за иновации, като стартира 48 проекта само през 2020 г. В Турция водеща в енергийния бранш компания наскоро проведе експеримент с ферма за спанак и зеле, боровинки и други култури. Там агрофотоволтаичните съоражения са монтирани върху носеща конструкция. Първата част от проекта цели енергията да се използва за вътрешни нужди, а в последствие да се свърже и към мрежата.

El Ex Corporation предоставя, както важните за вас новини, така и експертно обслужване в сферата на енергетиката. Услугите на компанията са съсредоточени в предлагане на атрактивни условия за изкупуването на произведената от вашия ВЕИ енергия. Вижте как екипът може да ви бъде полезен тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.