Новата енергетика в лицето на зеления водород

Бъдещето на нашата планета е на карта, а това кара светът да остави настрана познатото и да насочи поглед към нови енергийни решения

Зеленият водород, по цветната градация, означаващата чистотата на неговия добив, се нарежда на първо място, правейки го един от най-чистите продукти на съвременната енергетика. В структурата на произведения водород, зеленият заема най-малък дял с 4%, сравнено с 18%, базирани на въглищен произход и 78%, ориентирани около нефта и природния газ. Зависимостта от изкопаеми горива в толкова голям процент довежда до изпускането на 70 до 100 милиона тона СО2 годишно на териториите на Европейския съюз, което е в разрез с редица политики и договори през последните години като Европейския зелен пакт и Парижкото споразумение.

Световните идеи в няколко реда

Ключово при употребата на водорода е предотвратяването на отделяне на CO2 емисии и почти нулево замърсяване на въздуха при съхраняването и оползотворяването на произведената енергия от ВЕИ.  Към днешна дата той все още представлява малка част от световния и европейския енергиен микс. Затова не е изненада, че много държави с приоритет към по-бърза енергийна трансформация насочват средства и усилия в проекти, ориентирани около производството на повече водород. Такива за момента са Китай, Австралия, Египет.

В последните години стана известно, че и САЩ  изготвя план за мащабна мрежа за производството на водород в 30 щата, която да генерира годишни приходи от 140 млрд. долара. Това би се отразило благоприятно на пазара за работна ръка, който все още се възстановява от разрушителните последици на Covid-19. Очакванията са иновацията да създаде приблизително 700хил. работни места. Великобритания е силно ангажирана с проект за внедряването на инсталации за водород, с което да помогне на плановете си за нулеви въглеродни емисии до 2050 година.

Текущата цел на Европа

Подобни амбиции несъмнено споделя и ЕС. Предвижда се до 2030 година в страните от съюза да има съоръжения за електролиза за производството на чист водород с капацитет от 40 гигавата, информира Investor.bg. Употребата на водород определено се нарежда сред приоритетните начини на Европа за намаляване на вредните емисии. През юни 2022 г. влязоха в сила правила, постепенното спиращи финансирането на проекти за природен газ. Вместо това, тези средства ще бъдат преориентирани към изграждане на инфраструктура за използване на водород, както и за улавяне и съхранение на въглероден двуокис. По настоящем, целта на ЕС за потребление на чиста енергия е 32%, като този процент се преразглежда  заедно с целите, обвързани с промишленото потребления, отопление, охлаждане и пр. Така през изминалия септември Европарламентът обяви повишаването на дела на зелената енергия от 32 на 45% до 2030г.

Детайлите имат значение

С всяка иновация се появяват и детайли, които са толкова важни, колкото е и самата идея. Широкото използване на т.нар. „зелен водород” в различни сектори като транспорта, тежката индустрия, жилищното строителства ще очертае нови перспективи и предизвикателства.  Внедряването на водорода в енергетиката е мисия. Тя трябва да бъде подкрепена с категоричност, инвестиции в научни изследвания, изготвяне на повече статистики, партньорства, широкообхватна инфраструктурна мрежа, технологична готовност за обработка и съхранение, развитие и подготовка на пазарите. По последния критерий вече са предприети действия – Европейският съюз разработва законодателен пакет за водорода и Декарбонизация на пазарите на газ в съгласие с политиката относно климата и плановете за вътрешния енергиен пазар.

Кое надделява – рисковете или ползите?

Нека претеглим както положителното, така и на отрицателното. Като тенденциозен риск се очертава опасността от пожари и експлозии при работата с водород. При допир с въздух, той може да бъде изключително опасен. Сред свойствата му са прозрачен цвят и липса на мирис, което прави трудно неговото идентифициране при възникнали аварии. Инвестицията във водород има висока материална стойност. По изчисления на консултантската компания McKinsey до 2030 година разходите за реализацията на 200-те най-големи водородни проекта ще надхвърлят 300 млрд. долара до 2030 година.

Възвращаемостта от тези инвестиции обаче изглежда уравновесява везните. По изразени оценки, наличието на водород може да задоволи между 20 и 50% от енергийните потребности в областта на транспорта и между 5 и 20% по отношение на промишления отрасъл към 2050г. Декарбонизацията на много промишлени процеси и икономически отрасли, в които се наблюдава бавен или труден преход към екосъобразност, също би се повлияла от въвеждането на водорода. По-ефикасно и кръгово използване на ресурсите също се нарежда сред положителните аспекти.

България усвоява, България действа

България също започна работа по присъединяването си към европейската водородна икономика. Съсредоточеността върху увеличаването на добива на слънчевата и вятърната енергия е факт, а от скоро обект на публично внимание стана проектът за водородна долина на обща стойност 15млрд. евро за производство на зелен водород на територията на комплекса „Марица Изток”. С този проект ще се наредим сред първите едва 20 държави в света с работеща водородна долина. Проектът е един от 37 такива в 20 страни и един от 9-те проекта по Програма „Хоризонт Европа“. Към настоящия момент този проект е в своя начален стадий, но самото му наличие демонстрира завъртането на България по идейните оси на иновациите не само в Европа, но и в целия свят.

El Ex Corporation е доверен търговец на електроенергия с работна политика, насочена към осигуряването на удобни и прозрачни условия за своите клиенти. Приоритет за екипа е да съчетава годините натрупан опит с навлизащите тенденции за оптимални резултати и удовлетвореност. Вижте как може да ви бъдем от полза тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.