КЕВР прие промени в наредбата за присъединяване на производители на електрическа енергия от ВЕИ

Непосредствено след приетите промени в Закона за енергетиката, нов голям брой искания за присъединяване от производители на електроенергия от ВЕИ са постъпили в Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

С приетите промени в Наредба №6 този процес се регламентира. Посочват се основните права и задължения на оператора на електропреносната мрежа, на клиентите и на производителите. Общественото обсъждане беше проведено на 20.04.2023 г. с участието на ЕСО ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „Електроразпределение Север“ АД, Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия, които изразиха своята подкрепа на предлаганите промени.

Кое е различното?

Създава се нормативна уредба за присъединяване при временна схема на достъп към електропреносната мрежа и се регламентират основните права и задължения на оператора на електропреносната мрежа, на клиентите и на производителите. Операторът на електропреносната мрежа е длъжен да предложи присъединяване при временна схема на достъп по реда на постъпване на исканията на производителите. Регламентират се и сроковете, в които ЕСО ЕАД съгласува условията за присъединяване към съответната електроразпределителна мрежа.

По думите на служебният зам.-министър на енергетиката, в нанесените промени се включват следните изменения:

  • облекчаване на процедурите за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ
  • съкратени срокове за издаване на становище за присъединяване
  • отпадането на необходимостта от сключване на предварителен договор
  • намаляване на сроковете по договорите за присъединяване

Обзор на приоритетите

Редуцирането на административната тежест на участниците в процедурите по присъединяване и регламентирането на временна схема на достъп към електропреносната мрежа е една от причините промените да бъдат посрещнати положително. Стремежът на регулатора е създаване на ясни правила и ред по отношение на целия процес“, заяви председателят на Комисията доц. Иван Иванов на общественото обсъждане. За да бъдат спазени изискванията за публичност и прозрачност, проектът на наредбата и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации.

Какво показва анализът?

Анализът на предложените изменения показва, че с присъединяване на нови обекти за производството на електрическа енергия се очаква повишаване на количеството енергия, с която се търгува в условията на борсов пазар. Това създава надеждни условия за постигане на по-благоприятни цени. Освен това чрез присъединяването при временна схема на достъп по-добро оползотворяване на капацитета на електропреносната мрежа ще бъде възможно.

El Ex Corporation осигурява на своите клиенти достъп до международния пазар за електроенергия. Следим новите тенденции, за да предложи на своите клиенти сигурност, стабилност и най-добри условия. Вижте как екипът ни може да ви бъде от полза .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.