КЕВР прие промени в наредбата за присъединяване на производители на електрическа енергия от ВЕИ

Непосредствено след приетите промени в Закона за енергетиката, нов голям брой искания за присъединяване от производители на електроенергия от ВЕИ са постъпили в Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

С приетите промени в Наредба №6 този процес се регламентира. Посочват се основните права и задължения на оператора на електропреносната мрежа, на клиентите и на производителите. Общественото обсъждане беше проведено на 20.04.2023 г. с участието на ЕСО ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „Електроразпределение Север“ АД, Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия, които изразиха своята подкрепа на предлаганите промени.

Кое е различното?

Създава се нормативна уредба за присъединяване при временна схема на достъп към електропреносната мрежа и се регламентират основните права и задължения на оператора на електропреносната мрежа, на клиентите и на производителите. Операторът на електропреносната мрежа е длъжен да предложи присъединяване при временна схема на достъп по реда на постъпване на исканията на производителите. Регламентират се и сроковете, в които ЕСО ЕАД съгласува условията за присъединяване към съответната електроразпределителна мрежа.

По думите на служебният зам.-министър на енергетиката, в нанесените промени се включват следните изменения:

  • облекчаване на процедурите за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ
  • съкратени срокове за издаване на становище за присъединяване
  • отпадането на необходимостта от сключване на предварителен договор
  • намаляване на сроковете по договорите за присъединяване

Обзор на приоритетите

Редуцирането на административната тежест на участниците в процедурите по присъединяване и регламентирането на временна схема на достъп към електропреносната мрежа е една от причините промените да бъдат посрещнати положително. Стремежът на регулатора е създаване на ясни правила и ред по отношение на целия процес“, заяви председателят на Комисията доц. Иван Иванов на общественото обсъждане. За да бъдат спазени изискванията за публичност и прозрачност, проектът на наредбата и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации.

Какво показва анализът?

Анализът на предложените изменения показва, че с присъединяване на нови обекти за производството на електрическа енергия се очаква повишаване на количеството енергия, с която се търгува в условията на борсов пазар. Това създава надеждни условия за постигане на по-благоприятни цени. Освен това чрез присъединяването при временна схема на достъп по-добро оползотворяване на капацитета на електропреносната мрежа ще бъде възможно.

El Ex Corporation не само осигурява на своите клиенти достъп до международния пазар за електроенергия, но е и в непрестанна ангажираност с новонавлизащите тенденции, за да предложи на своите клиенти сигурност, стабилност и най-добри условия. Вижте как екипът ни може да ви бъде от полза .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.