Българският енергиен пазар в цифри

С началото на 2024г. е време да направим информативен обзор на изминалата година по отношение на един от най-важните ни сектори – този на енергетиката. Най-важната информация за българското енергийно пространство за последните 12 месеца, а и не само, ще намерите в следващите редове.

Как се представи всеки от енергийните източници в общото енергийно производство

Информацията относно дяла на всеки от енергийните източници е от ключова важност. Така можем да проследим как се движи България в своите цели да намали своя въглероден отпечатък.

Започваме от най-малкия подотрасъл – отпадъците. Неговия принос в общия енергиен микс се равнява на 0,07%. Това би могло да послужи като знак за предприемане на повече действия по отношение на развитието му. Следваща по проценти се нарежда биомасата с принос от 0,45%. Вятърната енергия – данните посочват 3,75%. Произведената енергия от газови източници възлиза на 5,44%. Енергията от газ е последвана от два подотрасъла, които са почти равностойни в своя принос за миналата година – енергията от ВЕЦ, тема, която съвсем наскоро засегнахме в нашия инфромационен блог, отбелязва 7,72%. Тя отстъпва с 0,01% пред базираната на слънчеви мощности енергия за страната,  която се равнява на 7,73%.

Следват т.нар. „енергийни гиганти” за българския енергиен пазар, в чийто принос се забелязва отличителна разлика. 34,08 % от произведената енергия се дължи на въглищата, което по данни от по-миналата 2022г. е с 13,5% по-малко от тогавашното производство . Това навежда и на друга важна тема в българското енергийно пространство – страната ни е постигнала 47.8% намаление на CO2 емисиите за първите 15 дни на януари 2024г. спрямо същия период на 2019 година.

От другата страна на монетата седи въпросът с продажбите на въглищната енергия. Те се превръщат във все по-голяма трудност за България. Причината е високата цена спрямо съседните държави.

Първото място отива при енергията, произведена от АЕЦ. Тя съставлява почти половината от добитата енергия за цялата страна, отбелязвайки 40,75%.

Какво се случи през последните 4 години?

Световните събития от 2020г. насам определено не подминаха България в енергиен аспект. След настъпването на световната пандемия от COVID-19, войната между Русия и Украйна, конфликта в Близкия изток, пазарната обстановка непрекъснато променяше своя облик и стабилност, а прогнозите бяха трудни за изготвяне. За да направим подробен оглед и да не изпуснем важните детайли, които могат да бъдат ключови на следващи етапи, изваждаме всички най-важни стойности през изминалите години.

По отношение на биомасата не се наблюдава забележително покачване в нейните стойности. Особено през последната година се случва именно обратното – произведената енергия е паднала на 179,376.00мВтч в сравнение с 289,376.00мВтч през 2020, което е най-високото за четирите години. През 2022г. се забелязва положителна тенденция с малък ръст, който обаче не се задържа през последната година.

Това определено не е случаят с производството на соларна енергия, където тенденциите стават все по-положителни. През 2020г. соларната енергия успява да достигне 1,430,124.00 мВтч, а през следващите години това постепенно се променя. Макар и да се забелязва малък спад през 2021г., през 2022 положителна тенденция идва, за да остане. В края на изминалата 2023г, производството на енергия от соларни мощности е почти тройно по-голямо в сравнение с резултатите отпреди 3 години. Вятърната енергия също отбелязва положителен ръст, макар и не толкова голям, колкото е този на слънчевата енергия. Газовата енергия е в своя пик на производство през 2021г, когато статистиката посочва 2,786,845.00 мВтч. Оттогава насетне се наблюдава спад, който става по-явен с резултатите от 2023г. – 2,157,048.00 мВтч.

Насочвайки поглед към енергията от водни ресурси, наблюдаваме сходна тенденция. Отново 2021г е най-силната за подсектора на хидроенергетиката с 5,091,820.00мВтч. Огромният спад, който последва през 2022г. и който се затвърждава още по-явно през 2023, се дължи на намалелия в държавата воден ресурс. По тази тема може да прочетете повече тук.

Водещите в този тематичен дял са въглищната енергия и тази, произведена от АЕЦ.

Енергията от въглища определено привлича вниманието, не защото е лидер в класацията, а поради своите огромни изменения през последните 4 години. 2020г. приключва с 14,915,132.00мВтч, след което година по-късно наблюдаваме покачване на стойностите – 19,033,966,00мВтч, нарастващо още повече в края на 2022г. Както вече споменахме, през изминалата 2023г. стойностите рязко спадат, бележейки най-малко производство за периода 2020-2023г.

Енергията от АЕЦ. Тя поддържа относителна стабилност, макар и през последната година да се наблюдава лек спад в нейното производство.  Данните за последната изминала година посочват производство в размер на 16,166,779.00мВтч .

Какво се случва с  българското производство, потреблението и износа?

Произведената енергия в границите на държавата има своите пикове и спадове през последните 4 години. Виждаме, че с увеличаването на производството се увеличва и износа до 2023г. През последната година наблюдаваме най-ниското производство със стойност 39,643,570.00 мВтч. , съответно иизноса бележи най-ниски нива от последните години.

През 2023 г. български дружества са генерирали около 800 млн. лв. приходи от продажба на ток в чужбина. Това е в пъти по-малко от 2022 г. А какво се случва с вноса към настоящия момент? Ако обърнем внимание на данните за износ и внос на електроенергия за януари месец 2024г., ще установим, че България всъщност е нетен вносител на ток не само от Румъния, но и от Гърция, Сърбия и Турция.

Спад се отбелязва в потреблението на електроенергия – най-ниската цифра отново е от изминалата 2023 година – 35,993,114.00мВтч.

Още любопитни факти от 2023г.

Фотоволтаиците са третия по големина производител на ел. енергия за изминалата година, което засилва надеждите за по-бърз зелен преход, както и за национален статут на България като модерна и екологична държава. Друга положителна статистика е тази на дяла на ВЕИ в общото производство на електроенергия за 2023г, а именно – 20%. С огромното покачване на соларите в енергийния микс на държавата, прогнозите за скок в тези проценти най-вероятно ще се увенчаят с успех.

Еl Ex Corporation ви предоставя сигурни условия, експертно прогнозиране и е надежден бизнес партньор. Вижте как екипът ни може да ви съдейства тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.