Борсовата цена на електроенергията, търгувана в слънчевите часове, пада осезателно

Забелязва се значителен спад в борсовата цена на електроенергията през часовете със силно слънцегреене. Например, за 16.04 разликата между пиковите и най-ниските цени за денонощието беше близо 30 пъти (274.09 лв. за мегаватчас срещу 9.76 лв. за мегаватчас).

Ето как изглежда това на почасовата графика:

Графиката представя почасови данни за 16 април 2023. Източник: БНЕБ.

Както се вижда, между 13:00 и 18:00, когато има значително производство на енергия от фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ), се отчита голям спад в цените.

Очаквано, тази разлика се наблюдава през топлите месеци. Графиката през месеците с по-слабо слънцегреене обикновено изглежда много по-различно:

Графиката представя почасови данни за 16 януари 2023. Източник: БНЕБ.

Какви са причините за такива спадове?

Обикновено има много фактори, които могат да повлияят върху почасовите стойности на БНЕБ за цена на електроенергията:

  • Сезонността. През топлите месеци търгуваният обем и цената за мегаватчас обикновено са по-ниски. Както видяхме, в този период се забелязват и по-големи ценови амплитуди.
  • Политическата обстановка. Един скорошен пример е енергийната криза, стартирала през 2022 г., и промяната на политиките на много европейски държави за вноса на енергия от Русия.
  • Промени в законодателството, като например политиките на Европейския съюз за увеличаване на дела на енергията, произведена от възобновяеми източници.
  • Данни за производството и потреблението на електроенергия и други.

В настоящата обстановка на пазара в България и Европа има няколко специфични фактора, които е добре да се отбележат.

От началото на 2023 г. се забелязват както по-ниско потребление, така и доста по-намалено производство спрямо предишните години. Основните причини са по-топлата зима тази година и крахът на износа на ток (за първите три месеца на тази година в чужбина са търгувани само 1.5 млн. мегаватчаса електроенергия, което е с 53% по-ниско спрямо същия период на 2022 г.).

Същевременно трябва да отбележим, че производството на солари се покачва, но все още делът на енергия, произведена от фотоволтаици в България, е нисък – само 5% от целия енергиен микс в страната. (Данните са от статия на Капитал.)

Освен това, за първи път от над 1 година, през март се забелязаха почти пренебрежими компенсации за сметките за ток на бизнеса в България. Одобрената от парламента схема за подпомагане на бизнеса предвижда да се покрива всичко над границата от 200 лева – а средната за март в БНЕБ беше малко над 200 лв. за мегаватчас. (Данните са от месечния отчет на БНЕБ за март.)

Ниските или липсващи компенсации за бизнеса също могат да се отразят върху обема и начина на потребление на електроенергия в страната.

Рискове пред инвестициите във ВЕИ

По-ниското потребление и производство, сравнително малкият дял на енергията от ВЕИ в България, по-ниските компенсации и значителният спад на цената в соларните часове – всичко това създава рискове пред възвръщаемостта на инвестициите във възобновяеми енергийни източници (и особено от фотоволтаици).

Несигурната обстановка на пазара и голямата необходима инвестиция за изграждането на фотоволтаична централа създават истинско предизвикателство пред търговците, които искат да се включат в свободния пазар на електроенергия в България.

За да си осигурите по-добра възвръщаемост, е от голямо значение да откриете надежден професионален партньор. Така ще се възползвате от атрактивни условия за изкупуването на произведената електроенергия, ще намалите разходите от генерирани небаланси и ще получите прецизно прогнозиране и балансиране на производството.

Последното е ключово за периодите, когато се наблюдават големи спадове или пикове на цената през определени часове или сезони.

El Ex Corporation е пълноправен член на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия в България. Нашият екип разполага с необходимата експертиза в обслужването на производители на енергия от ВЕИ. Ние ще ви помогнем да откриете клиенти на свободния пазар и ще ви съдействаме при всякакви възникнали казуси. Вижте как екипът на El Ex Corporation може да ви съдейства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.