Завърши специализирано обучение за техници в областта на възобновяемите енергийни източници с участието на El Ex Corporation

Завърши първото обучение за професия “Техник на енергийни съоръжения и инсталации” със специалност “Възобновяеми енергийни източници”, организирано от El Ex Corporation и СПГЕ “Джон Атанасов”.

Курсът беше с фокус върху фотоволтаичните инсталации и представи целия процес по проектирането и изграждането на фотоволтаична система. За целта на обучението беше използван специално оборудвания за тази цел кабинет в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“ в София.

Общата продължителност на курса беше 60 часа. В първата част на обучението всички участници придобиха необходимите теоретични познания. В рамките на 10 часа от програмата бяха представени основните величини и закони в електротехниката и основните принципи за измерване на ток, напрежение и съпротивление.

Останалите 20 часа теория покриха ключови познания за фотоволтаичните системи. Част от темите в тях:

  • Фотоволтаични панели;
  • Видове соларни клетки и модули;
  • Характеристики на модулите и фактори, които им въздействат;
  • Свързване на клетки в модул;
  • Инвертори и акумулатори;
  • Системи за съхранение на енергия и още много.

Програмата продължи с 20 часа практика и още 10 часа производствена практика, по време на която участниците се включиха в монтаж на реална фотоволтаична система.

Обучението завърши с 4 часа изпити. Участниците, които ги преминаха успешно, придобиха квалификация и правоспособност да изпълняват проекти по изграждането на фотоволтаични централи за стопански и за битови потребители. Проектите могат да бъдат финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост на България, както и чрез други европейски фондове.

Списъкът на успешно завършилите участници ще бъде публикуван на страницата на АУЕР.

Производството на електричество от възобновяеми енергийни източници е бъдещето за енергетиката в Европа и се радваме, че имахме възможността да участваме в обучението на бъдещите специалисти в тази област.

El Ex Corporation е лицензиран търговец на електрическа енергия, който предоставя професионални услуги и консултации за инвестиращите във ВЕИ сектора. Пълноправен член на АСЕП (Асоциация свободен енергиен пазар) и АПСТЕ (Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия). Научете повече за експертизата ни в областта на възобновяемите енергийни източници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.