Доставка на електрическа енергия за малки и средни предприятия, присъединени на средно и ниско напрежение.

Либерализация на пазара на електроенергия за стопански (небитови) потребители, присъединени на ниско напрежение от 1.10.2020г

Либерализацията на пазара на електроенергия за всички стопански (небитови) потребители е част от процеса на промяна на електроенергийния пазар в България.

В настоящата кампания потребителите получават възможност за избор на доставчик на електическа енергия, предоставящ конкурентни цени, високо ниво на обслужване и сигурност на доставките, обусловени от естествени пазарни механизми.

За да получите оферта от Ел Екс Корпорейшън и най-добри търговски условия, се свържете с нас на +359 02 955 19 18, пишете ни на sales@elex.bg или просто попълнете нашия онлайн формуляр.

В срок до 3 работни дни наш представител ще се свърже с Вас за да отговори на всички възникнали въпроси и обсъдите възможността за сключване на договор за доставка на електроенергия и стартиране на процедура по преминаване на “свободен пазар”.

За всички стопански потребители предлагаме:

  • Цялостна грижа по изготвянето и придвижването на документите, свързани с процедурата по преминаване на потребителя на “Свободен пазар”
  • Доставка на електрическа енергия с фиксирана цена за срок от 3, 6 или 12 месеца с включени разходи за балансиране.
  • Доставка на електроенергия, при условия на гъвкаво ценообразуване, обвързано с потреблението им и почасовите или среднопретеглените, дневни стойности на борсова платформа “Ден напред” на Българска независима енергийна борса, с добавен индекс за балансиране в рамките на балансиращата група на Ел Екс Корпорейшън АД.
  • Удобни начини на заплащане по банков път, чрез EPay и Easy pay
  • Гъвкави условия на ценообразуване свързани с очакваното потребление
  • Доставки съобразно Стандартизиран товаров профил
  • Консултации във връзка с оптимизацията на потреблението на електроенергия