Доставка на електроенергия за индустриални предприятия, присъединени на високо и средно напрежение, снабдени с уреди за почасово измерване на потреблението.

  • Доставка на електрическа енергия с фиксирана цена за срок от 3, 6 или 12 месеца с включени разходи за балансиране.
  • Доставка на електроенергия, при условия на гъвкаво ценообразуване, обвързано с потрбелението и почасовите стойности на борсова платформа Пазар “Ден напред” на Българска независима енергийна борса, с добавен индекс за балансиране в рамките на балансиращата група на Ел Екс Корпорейшън АД.
  • Прогнозиране и изготвяне на графици
  • Нетиране на небаланси в рамките на балансиращата група
  • Консултации във връзка с оптимизацията на потреблението на електроенергия