По-ниски разходи за електроенергия, но само за отговорните потребители

Цената на електроенергията на свободния пазар, основно предназначена за стопански потребители, се формира на базата на търсенето и предлагането. Всички стопански потребители, направили своевременно своя избор на доставчик на електроенергия, в зависимост от пазарната конюнктура, ще намалят своите разходи или ще ги запазят на същите нива спрямо досегашните. 

Всички стопански потребители трябва да изберат доставчик, сключат договор и стартират своевременно процедура, така че считано от 1 октомври 2020 г. те да преминат на свободния пазар на електроенергия.

Сроковете за входиране на необходимите документи са различни, но при повечето потребители крайна дата за старт на процедурата е 10.09.2020г.

В случай, че не направят своя избор, задължените потребители ще бъдат разпределени служебно към търговските дружества на мрежовите оператори. Служебно разпределените потребители ще заплащат потребената електроенергия на цена, която е оставена без регулация, не се определя от пазарни фактори, не е ясно каква е, нито как се формира. 

В този случай е възможно цената към тях да бъде плаваща или непазарно висока, базирайки се на предположението, че служебно определените им доставчици ще се възползват от привилигированото си положение и ще формират свръхпечалби за кратък период от време.

До пролетта на 2020г. на свободния пазар на електроенергия бе задължително да излязат стопанските потребители, които са присъединени на средно и високо напрежение. С последните промени в Закона за енергетиката, публикувани в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г., се предвижда всички стопански (небитови) потребители, включително тези, присъединени на ниско напрежение, да излязат на свободния пазар от 1 октомври 2020г. В по-голямата си част това са потребители с определен стандартизиран товаров профил (СТП). Това означава, че крайният срок за избор на доставчик, сключване на договор и начало на процедура за преминаване на свободен пазар на тези потребители е 10.09.2020.