Блог

Цена на електроенергията на свободния пазар – фиксирана или динамична цена

Понастоящем на свободния пазар на електроенергия в България наблюдаваме предлагане на различни оферти и тарифи на снабдяване. Налице са както оферти с фиксирана цена на електроенергията за определен период на …


По-ниски разходи за електроенергия, но само за отговорните потребители

Цената на електроенергията на свободния пазар, основно предназначена за стопански потребители, се формира на базата на търсенето и предлагането. Всички стопански потребители, направили своевременно своя избор на доставчик ще получат …


Избор на доставчик на електрическа енергия и преминаване на свободен пазар – процедура

След направен избор на доставчик, Ел Екс корпорейшън осигурява безплатно попълване и придвижване на документи за преминаване на свободен пазар. Необходимо условие е потребителят да има сключен договор с “Ел …


Свободен пазар на електроенергия

На свободен пазар потребителите могат да сменят своя доставчик на електроенергия без географското им местоположение да влияе на това. Потребителите продължават да заплащат цени за пренос и достъп до мрежата, …