Предоставяме ви полезна информация относно либерализирания енергиен пазар в България.

 

Ако имате допълнителни въпроси, които не сме разгледали или как да се включите в свободния пазар, моля свържете се с нас.

 

 Свободния енергиен пазар в България стартира от 2007 г.

 

 Либерализирането на енергийния пазар предоставя възможност на отделни фирми,  различни от монополните да предлагат доставка на електроенергия за крайните потребители, което е предимство за крайните потребители.

 

 В момента в България съществува регулиран и свободен пазар.

 

 Клиентът може да избере търговец на електроенергия, но не и доставчик.

 

 Разпределителната мрежа е собственост на Електроразпределителните дружества, като тяхно задължение е поддръжката, инвестицията и развитието на разпределителната мрежа.

 

 Свободния пазар функционира чрез сключване на двустранни договори между участниците както и чрез участието им в балансиращия пазар.

 

 От 2009 г. потребителите сключват договори с почасови графици за доставка на електроенергия максимално близки до очакваното им потребление.

 

 Цените за балансираща енергия са фиксирани – цена при свръхпроизводство и цена за недостиг.

 

 Участниците на пазара са индивидуално балансирани в период (сетълмент), който се измерва за всеки час.

 

   Процесът на либерализация следва Трети либерализационен пакет от директиви на ЕС, свързани с търговията с електрическа енергия и природен газ.

 

 Регистрацията на свободния пазар може да отнеме до 2 месеца.

 

Ако искате да получите повече информация как да станете наш клиент, може да поискате среща с един от нашите служители.